Laboratorium

Funktionsgruppen for laboratorium omfatter medarbejdere ansat på laboratorierne på driftsstederne.

 

Der har tidligere i anden sammenhæng været afholdt en række temadage for laboranter samt forsøgt gennemført egentlige kursusforløb i statistik samt fagligt engelsk. Disse erfaringer vil funktionsgruppen bygge videre på.

 

 

Funktionsgruppens medlemmer:


Vibeke Ansbjerg, HK

vibeke.ansbjerg@hk.dk

Inger Johansen, Bislev Mejeri

injoh@arlafoods.com

Helle Vendelbo Jensen, HK (ekspert)

helle.vendelbo@hk.dk

Lone Elkjær Pedersen, Danmark Protein

loel@arlafoods.com

Tina Kjeldal, Arinco

tina.kjeldal@arlafoods.com

Annie Kaalby, Arla Foods, global QEHS

anka@arlafoods.com

Karin Dahl Mosegaard, Christiansfeld Mejericenter

karin@arlafoods.com

Carl Henrik Pedersen, Taulov Mejeri

carl.henrik.pedersen@arlafoods.com

Mette Krogh Larsen, Arinco

mette.krogh.larsen@arlafoods.com

Rikke Carlsen Ripley, Arla Foods

ricri@arlafoods.com

Maria-Christina Sørensen, Arla Foods

maria-christina.soerensen@arlafoods.com

Hanne Lindberg Greisen, DI

hlg@di.dk