Opgaver

 

Det er Mejerifagets FællesUdvalgs (MFU) formål at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsuddannelsen til mejerist og den kortere videregående uddannelse som mejeriteknolog og samtidigt sikre, at uddannelserne til enhver tid afspejler det behov og de kompetencer som mejeriindustrien efterspørger.

Det er samtidigt MFU’s opgave at udvikle uddannelser gennem arbejdsmarkedsuddannelsessystemet (AMU), rettet mod mejeriarbejdere, mejerister og mejeriteknologer, således at kompetenceudviklingen kan vedligeholdes og udbygges.