Organisationsstruktur

 

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) er det overordnede udvalg, hvori Mejerifagets FællesUdvalg (MFU) indgår som en integreret del af udvalget.