Baggrund og formål

 

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) er et udvalg nedsat af parterne (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Danske Mejeristers Fagforening, Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund, HK/Privat, Dansk El-Forbund og Dansk Metalarbejderforbund) inden for mejeriindustrien og har til formål at beskæftige sig med uddannelse inden for alle de fagområder, som der er ansatte inden for, i mejeriindustrien, dvs. transport, lager/logistik, pakkeri, vedligehold, laboratorium, kontor/administration samt arbejdsledelse.

 

MUU fastlægger den overordnede strategi for branchens uddannelsesaktiviteter, og skal i forlængelse heraf sikre, at der sker en stadig udvikling af uddannelsesindsatsen inden for såvel erhvervsuddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse og herunder sikre, at der sker en langsigtet behovsafdækning af mejeriindustriens uddannelses- og udviklingsbehov.


MUU blev oprettet den 1. juli 2007.


Vedtægterne for Mejeribrugets UddannelsesUdvalg, som er underskrevet 1. oktober 2007 af udvalgets parter, kan hentes ved at klikke på nedenstående link:

 

VEDTÆGTER for Mejeribrugets UddannelsesUdvalg.