Funktionsgrupper


Funktionsgrupper - hvad er det?

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg kan oprette en række funktionsgrupper, der arbejder som faggrupper inden for specifikke fagområder.

 

Der er oprettet følgende funktionsgrupper:

  • Mejeriproduktion
  • Emballering
  • Transport
  • Vedligehold
  • Lager/logistik
  • Laboratorium
  • Arbejdsledelse

Formål

Formålet med funktionsgrupperne er, at disse små operative enheder, som er sammensat af ledere og medarbejdere fra virksomhederne, udfører opgaver for Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. Dette kan f.eks. være koordinering af efteruddannelsesudbud på de forskellige tekniske skoler eller arbejdet med en samlet indsats for fremme af lærlinge inden for mejeriindustrien.


Organisationsstruktur

Funktionsgruppernes placering i det samlede uddannelsesbillede ses i dette organisationsdiagram.  


Kommissorium

Der er udarbejdet et kommissorium, der beskriver sammensætning, opgaver m.v. for funktionsgrupperne.