Kursuskatalog

 

Medarbejdernes kompetencer er en af de helt afgørende forudsætninger for et stærkt dansk mejeribrug. Med midlerne fra Mejeribrugets Uddannelsesfond i ryggen, har medarbejderne gode muligheder for at dygtiggøre sig, hvilket er både til gavn for medarbejderen og mejeriet.

 

Kurserne i kursuskatalog er nøje udvalgte – det samme gælder de skoler, som vil stå for kurserne.

 

Kursusudbuddet spænder bredt fra kurser i it, sprog og personlig udvikling samt en række faglige kurser målrettet det arbejdsområde, som medarbejderen er ansat i. Fælles for kurserne er, at de giver merit i forhold til en faglig uddannelse.

 

For at kunne deltage i de udvalgte kurser, er det en betingelse, at der er udarbejdet en IKV (Individuel Kompetence Vurdering) op imod en af nedenstående faglige uddannelser:

 

  • Mejerist
  • Industrioperatør
  • Lager- og logistikoperatør
  • Chauffør

 

Hvis en IKV ikke er udarbejdet, er det muligt at blive tilmeldt kurset ”Den personlige uddannelses- og jobplan” som også fremgår af kursuskataloget. Hvis kurset gennemføres i 2016, vil medarbejderen fra 2017 kunne deltage i IT, sprog og faglige kurser.

 

Vi håber, I synes, at kurserne er relevant for jer, og at I vil benytte jer af tilbuddet.

 

Kursuskataloget findes her

 

Tilmeldingsblanket findes her