Opgaver

 

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) fastlægger den fælles overordnede strategi for alle branchens uddannelsesaktiviteter, og skal i forlængelse heraf sikre, at der sker en stadig udvikling af uddannelsesindsatsen inden for såvel erhvervsuddannelse, efteruddannelse som videreuddannelse, herunder sikre, at der sker en langsigtet behovsafdækning af mejeriindustriens uddannelses- og udviklingsbehov.

Under MUU er nedsat Mejerifagets FællesUdvalg, der beskæftiger sig med uddannelse og efteruddannelse af mejeriteknologer, mejerister og medarbejdere i selve mejeriproduktionen, typisk de uddannelser der foregår på Kold college.

MUU kan oprette en række funktionsgrupper, der arbejder som faggrupper inden for de specifikke fagområder (f.eks. transport). Formålet er, at disse grupper, som er sammensat af ledere og medarbejdere fra virksomhederne, udfører opgaver for MUU. Dette kan f.eks. være koordinering af efteruddannelsesudbud på de forskellige tekniske skoler eller samlet indsats for fremme af lærlinge inden for mejeriindustrien.