Organisationsstruktur

 

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) er det overordnede udvalg, hvori Mejerifagets FællesUdvalg (MFU) indgår som et integreret udvalg. Medlemmerne af MFU er således også medlemmer af MUU.

 

MUU kan som beskrevet under opgaver nedsætte funktionsgrupper, der arbejder med uddannelse og udvikling inden for et specifikt fagområde.

Som det ses oprettes der som udgangspunkt 8 funktionsgrupper.