Sekretariat

 

Sekretariatet for Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) har til huse hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

 

Sekretariatets opgaver er bl.a.:

  • at forberede, gennemføre og udarbejde referater af møder i MUU og MFU
  • at varetage sekretærfunktionen for de nedsatte funktionsgrupper
  • at analysere, beskrive og koordinere uddannelses- og udviklingsbehov inden for mejeriindustrien
  • at sikre information til virksomheder og medarbejdere om kursusplaner m.v.
  • at have kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner
  • at opsøge, beskrive og fremlægge mulige udviklingsopgaver for MUU
  • at udarbejde årlige budgetter og regnskab for MUU’s og Fællesudvalgets drift
  • at samarbejde med andre erhvervs- og efteruddannelsesudvalg omkring tværgående uddannelsesaktiviteter
  • at formidle resultater mv. fra funktionsgruppernes arbejde.