Kurser
Kursuskatalog 2019-20


Kursuskalender efterår 2019


Kursuskalender forår 2020


TilmeldingsblanketFire uger før kursusstart skal mejeriet gå ind på www.efteruddannelse.dk og tilmelde kursisterne til de pågældende AMU-kurser. Hvis der er spørgsmål til eller udfordringer med tilmeldingen, kan kursussekretæren på det pågældende kursussted kontaktes.


Når kurset er gennemført får mejeriet automatisk VEU-godtgørelse mm. Yderligere løntabsgodtgørelse, udgifter til km-godtgørelse, kost og logi mm. skal mejeriet søge refusion for hos Pension Danmark.

 

Vi håber, at I vil benytte jer af kursustilbuddene. Har I spørgsmål, er I velkommen til at sende en mail til muu-mejerierne@di.dk