Mejeriproduktion

 

Inden for mejeriindustrien er der en lang tradition for at udvikle kurser i AMU-regi målrettet for medarbejdere ansat i produktionen på mejerierne – de kurser som afholdes på Kold college. Kurserne er for såvel faglærte som ufaglærte medarbejdere.

Det er ganske specielt, at der for en så relativt set lille faggruppe som medarbejdere i produktionen på mejerierne, kan udvikles målrettede AMU-kurser, derfor er det også vigtigt, at kurserne løbende korrigeres og tilrettes de ændrede behov, der opstår hen ad vejen i en ”mejeriverden” i forandringer.

Kurserne udvikles af det der tidligere hed Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg -Mejeriindustrien, der nu er en del af Mejerifagets FællesUdvalg i samarbejde med specialister fra branchen og Kold college.

 

Under Mejeriproduktion findes tillige referater m.v. fra funktionsgruppen mejeriproduktion.