Efteruddannelsesforløb for mejerister

 

 

Oktober 2016 igangsætter vi et tre-årigt efteruddannelsesforløb for faglærte mejerister i den danske mejeriindustri. Uddannelsesforløbet giver deltagerne et markant fagligt og personligt kompetenceløft, som bl.a. kan anvendes til at løse mere komplekse opgaver i jobbet.

 

Helt konkret vil deltagerne efter endt uddannelse:

 • Have kendskab til den nyeste faglige viden inden for mejerikemi og mikrobiologi og kunne omsætte denne viden relevant i arbejdet med kvalitetssikring og udvikling i mejeriproduktionen
 • Kunne arbejde selvstændigt og systematisk med problemløsning og optimering i mejeriproduktionen ved hjælp af anerkendte og relevante metoder og værktøjer
 • Kunne føre en dialog på engelsk i en faglig sammenhæng med kunder, leverandører, kolleger m.fl.

Indholdet i uddannelsen vil være:

 • Problemløsning og optimering
 • Mejerikemi
 • Mikrobiologi
 • IT, statistik og analyseværktøjer
 • Engelsk anvendt i mejeriindustrien

Undervisningen varetages af undervisere fra tre udvalgte erhvervsskoler:

 • Kold College
 • Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern
 • Aarhus Business College

Undervisningen vil være meget afvekslende og vil bl.a. kombinere oplæg fra underviserne med praktiske øvelser, cases mv.

 

Uddannelsesforløbet foregår i perioden oktober 2016 - august 2018 og består af 30 kursusdage fordelt på moduler af tre dages varighed. Undervisningen er inddelt i to hovedområder, som hver afsluttes med en mindre opgave.

 

Mellem kursusmodulerne vil deltagerne få hjemmeopgaver, som skal løses på arbejdspladsen. Opgaverne kobler det, medarbejderne har lært på modulerne, med deres egen hverdag.

 

Hele uddannelsesforløbet afsluttes med et eksamensprojekt, som skal præsenteres for en underviser og en leder fra deltagerens arbejdsplads.

 

Målgruppen for efteruddannelsesforløbet er faglærte mejerister, som har lyst og evner til mere ansvar og større udfordringer i jobbet som mejerist, det vil også sige, at I ser et potentiale for nye/ændrede funktioner. Forløbet henvender sig IKKE til medarbejdere med en videregående uddannelse som fx. tekniker/teknolog.

 

For at bakke medarbejderen op igennem hele uddannelsesforløbet, skal ledelsen på mejeriet/sitet udpege en mentor for medarbejderen. Mentoren skal ikke være ekspert i de fag og emner, som udgør hjørnestenene i uddannelsesforløbet. Det er meget vigtigere, at mentoren forstår at opmuntre medarbejderen, hvis noget bliver svært, og sikre, at vedkommende får tid til at arbejde med sine hjemmeopgaver mv. Mentoren er sandsynligvis selv leder.

 

Hvad angår økonomi, så er efteruddannelsesforløbet finansieret af Mejeribrugets Uddannelsesfond.

 

Det betyder, at fonden dækker udgifterne til:

 • Undervisning
 • Overnatning
 • Forplejning
 • Transport

Der kan opnås VEU godtgørelse ved deltagelse i efteruddannelsesforløbet. Hvis medarbejderen får løn, mens vedkommende deltager i efteruddannelsesforløbet, vil løntabsgodtgørelsen tilfalde arbejdspladsen.

 

Adgangskrav:

Det er en forudsætning for, at medarbejderen kan opnå støtte til uddannelsesforløbet fra fonden, at vedkommende har gennemført følgende AMU-kurser:

 • CIP inden for mejeriindustrien
 • Procesoptimering i relation til mejeriproduktion

Der kan gives dispensation for faget Procesoptimering, hvis medarbejderen tilmeldes kurset og gennemfører det sideløbende med efteruddannelsesforløbet.

 

Tilmelding:

Der er 20 pladser på dette hold. Vi kan desværre ikke garantere alle interesserede en plads på holdet. Det er aftalt med fonden, at de 20 deltagere på uddannelsesforløbet skal repræsentere mejeribranchen bredt betragtet, og derfor kan det blive nødvendigt at prioritere mellem de tilmeldte. Hvis der er flere interesserede på jeres site, bedes I - i en lokal dialog i uddannelsesudvalget eller andet passende forum - afklare, hvem der skal tilmeldes forløbet fra jeres site. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem A- og B-siden, har ledelsen det afgørende ord.

 

Kommende hold:

Der er ingen grund til at fortvivle, hvis man ikke får en plads på holdet. Det er aftalt med fondens bestyrelse, at der kan startes et nyt hold årligt.  

 

Folder og tilmeldingsblanket:

Folder

Tilmeldingsblanket

 

Spørgsmål:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Maria-Christina Sørensen, Arla Foods maria-christina.soerensen@arlafoods.dk eller Hanne Lindberg Greisen, Mejerifagets Fællesudvalg hlg@di.dk