Funktionsgruppe for Mejeriproduktion

 

Gruppens arbejdsområde omfatter uddannelsesmæssige aktiviteter i relation til såvel mejerister som ufaglærte medarbejdere.

 

Fokusområder for funktionsgruppen er:

  • Temadage for mejerister
  • Gennemgang og revision af nuværende kursustilbud fra Kold college 
  • Udvikling af nye kurser til medarbejdere i mejeriproduktion med udgangspunkt i nuværende TUP-projekt

 

Funktionsgruppens medlemmer:

 

HR Consultant Maria-Christina Sørensen

maria-christina.soerensen@arlafoods.com

 

HR Coordinator Rikke Carlsen Ripley

ricri@arlafoods.com

 

Produktionschef Nicolai Møller Jensen, ARINCO

nicolai.moller-jensen@arlafoods.com

 

Produktionschef Kim Lillerøj Kristensen, Esbjerg Mejeri

k.kristensen@arlafoods.com  

 

Mejerichef Bent I. Hansen, Gjesing Mejeri 

bei@arlafoods.com

 

Produktionschef Laura Rindum, Hobro Mejeri

lrin@arlafoods.com  

 

Produktionschef Henrik Glerup Andersen, Nr. Vium Mejeri

henrik.glerup.andersen@arlafoods.com

 

Mejerist Bjarne Hass Nielsen, Brabrand Mejeri

Fødevareforbundet NNF

bhn@nnf.dk

 

Mejerist Lars Lund, Bislev Mejeri

Danske Mejeristers Fagforening

lars-lund@mejeristen.dk

 

Senior HR-konsulent Lis Korsbjerg, Arla Foods amba

likor@arlafoods.com

 

Kursuschef Trine Outzen Paulsen, Kold College

topa@koldcollege.dk

 

Uddannelsesleder Flemming Bundesen

fbu@koldcollege.dk

 

Hanne Lindberg Greisen, Dansk Industri

hlg@di.dk