Kontakt


Udvalgets adresse:


Mejerifagets FællesUdvalg
DI

1787 København V.
Tlf. 3377 3523

Email: mfu-mejerierne@di.dk