For virksomheder

 

I dette afsnit er samlet de regler der er fastsat for mejeristuddannelsen og som er gældende for såvel skole- som praktikuddannelse.

Afsnittet er opbygget i lighed med den uddannelsesbog som tidligere blev tilsendt praktikvirksomhederne og kan derfor udskrives af interesserede, som et samlet opslagsværk om uddannelsen.