Uddannelsesbog

 

 

 
  Afsnit

Indholdsfortegnelse

 
Indholdsfortegnelse   1.0

 

 
Godkendelse af praktiksteder  
Godkendelse af praktiksteder   2.0
Vejledende retningslinier for godkendelse af praktikvirksomheder   2.1
Fortegnelse over godkendte praktiksteder   2.2

 

 
Oprettelse af uddannelsesaftaler  
Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler   3.0
Oversigt over uddannelses- og skoleperioder samt skolefridage på søgnehelligdage og hverdage

 

3.1

 

 

 
Uddannelsernes opbygning og adgangsbetingelser  
Uddannelsens struktur og varighed   4.0
Praktikmål (bilag se neden for) 4.1
Bilag til praktikmål
Realkompetencevurdering - skema 4.2a
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist 4.2
Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.3
Praktikophold i udlandet   4.4

Økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv.

  4.5

 

 
Løn- og ansættelsesforhold  
Lønaftale for mejerielever   5.0
Lønaftale, lønrefusion og løntilskud gældende for voksenelever i erhvervsuddannelsen som mejerist

 

5.1
Mobilitetsfremmende ydelser   5.2
Prøvetid   5.3
Ferie   5.4
Sygdom og fødsel   5.5
Virksomhedsoverdragelse   5.6
Regler for unges arbejde   5.7
Ophævelse af uddannelsesaftale efter prøvetids udløb   5.8
Fraværsregler under skoleophold   5.9

 

 
Uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse  
Særlig støtte til mejerielever under skoleophold (socialpædagogisk støtte)   6.0

 

 
Økonomiske forhold under skoleuddannelsen  
Refusion af løn under skoleophold   7.0
Befordringstilskud under skoleophold   7.1
Betingelser og betaling for skolehjemsplads   7.2
Betaling for undervisningsmidler   7.3

 

 
Uddannelsesorienterende materiale-kontakt til uddannelsessøgende  
Ungdomsvejledning og formidling af praktikpladser   8.0

 

 
Adresser  
Adresseliste   9.0

 

 
Blanketter og vejledninger (pdf-formularer)  
Uddannelsesaftaler, vejledninger mv.