Introduktion

 

Uddannelsen til procesteknolog med speciale i mejeridrift er en 2-årig videregående uddannelse, der foregår på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense.

 

Uddannelsen er oprettet for at uddanne personer inden for mejeribruget, der kan arbejde kreativt med udvikling af ideer til nye produkter, dels analytisk med kendskab til de rigtige teknikker, når produkterne skal realiseres. Det kræver et indgående kendskab til produkter, kvalitet, miljø og drift.

 

Procesteknologen vil derfor ofte samarbejde med for eksempel ingeniører, når der skal udvikles forslag til nye og bedre produktionsanlæg. Derfor er gode samarbejds- og kommunikationsevner en fordel sammen med evnen til at lede, planlægge og følge projekter til dørs. Mange er beskæftiget som projektledere og koordinatorer eller som produktudviklere, produktions- og driftsledere, samt med teknisk salg og service. Alt efter speciale, giver uddannelsen adgang til job i lægemiddelindustrien, den tekniske/kemiske industri eller fødevareindustrien.

 

Uddannelsens første år er en fællesdel, hvor der undervises i kemi, mikrobiologi, enhedsoperationer, proces- og produktudvikling samt virksomhedsforhold.

 

På specialedelen i mejeridrift bliver der på Kold college undervist i og arbejdet med drift, økonomi, styring, og udvikling af produkter og processer ved mejeriproduktion, hvor fokus er på kemi- og bioteknologi, mælketeknologi og driftsteknik.

 

Desuden kan specialedelen indeholde et studieophold på en mejerivirksomhed, ligesom der skal udarbejdet et afsluttende projekt. 


Læs mere om uddannelsen på www.koldcollege.dk.