Transport

 

Inden for transportområdet er det efteruddannelsesudvalget TUR (Transporterhvervets UddannelsesRåd), der står for udviklingen af de faglige efteruddannelseskurser til medarbejderne. 

 

En samlet liste over chauffør-kurserne kan ses på: www.tur.dk

 

EU-direktiv med krav om efteruddannelse af samtlige chauffører

Det er i EU-regi bestemt, at chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport gennem efteruddannelse skal erhverve visse grundlæggende kvalifikationer. Formålet med efteruddannelsen er øget færdselssikkerhed og forbedring af miljøet. I mejeriindustrien er der i samarbejde med TUR (Transporterhvervets Uddannelsesråd), Færdselsstyrelsen, MUU (Mejeriindustriens UddannelsesUdvalg) og Arla Foods udviklet et særligt brancherettet forløb. Dette forløb bestå af 3 dage på AMU-Djursland (køretekniskanlæg) og 3 dage på Kold college (AMU-kurset "Kvalitet fra gård til mejeri", "Kvalitet fra mejeri til butik").  


For indsamlingschaufførerne findes der tillige to kurser på Kold college:

 

”Kvalitet fra gård til mejeri” og ”Kvalitet i mælkeindsamlingen”.