Vedligehold

Funktionsgruppen for vedligehold består af medarbejdere og ledere ansat i vedligeholdelsesafdelingerne på driftsstederne (ofte i daglig tale ”de blå folk”). Gruppens arbejdsområde omfatter således elektrikere, smede og automatikteknikere.

 

 

Funktionsgruppens medlemmer:

 

Søren Rishøj Jakobsen, Christiansfeld Mejericenter

Thomas Wengel Pedersen, Kruså Mejeri

Jimmy Gudmann, Danmark Protein
Christian Hjørnet andreasen, AKAFA
Søren Vrå, Nr. Vium Mejeri

Preben Skov Pedersen, Arla Foods amba

Martin Dittmann, Høgelund Mejeri

Thomas Salquist, HOCO

Rikke Carlsen Ripley, Arla Foods amba

Maria-Christina Sørensen, Arla Foods amba

Hanne Lindberg Greisen, Dansk Industri