Pjecer


Pjecen - Selvvalgt uddannelse


Dette er en vejledning i, hvordan ansatte under Mejeribranchens Funktionæroverenskomst

kan opnå frihed og dækning af omkostninger til selvvalgt uddannelse.

Se pjecen

 

Pjecen - Tilskud til uddannelsen i mejeribranchen - hvorfor, hvordan og hvor meget?

 

Der er mulighed for at søge tilskud til en række nærmere definerede uddannelsesaktiviteter i Mejeribrugets Uddannelsesfond. De nærmere regler er beskrevet i denne pjece.