Baggrund og formål

Mejerifagets FællesUdvalg (MFU) er et udvalg nedsat af overenskomstparterne (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund) inden for mejeriindustrien.

Sekretariatet er placeret i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Vedtægterne for Mejerifagets FællesUdvalg, som er underskrevet 1. oktober 2007 af udvalgets parter, kan hentes ved at klikke på nedenstående link:

VEDTÆGTER

for Mejerifagets FællesUdvalg.

Opgaver

Det er Mejerifagets FællesUdvalgs (MFU) formål at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsuddannelsen til mejerist og den kortere videregående uddannelse som mejeriteknolog og samtidigt sikre, at uddannelserne til enhver tid afspejler det behov og de kompetencer, som mejeriindustrien efterspørger.

Det er samtidigt MFU’s opgave at udvikle uddannelser gennem arbejdsmarkedsuddannelsessystemet (AMU), rettet mod mejeriarbejdere, mejerister og mejeriteknologer, således at kompetenceudviklingen kan vedligeholdes og udbygges.

Print Friendly, PDF & Email