BAGGRUND OG FORMÅL

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) er et udvalg nedsat af parterne (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund, HK/Privat, Dansk El-Forbund og Dansk Metalarbejderforbund) inden for mejeriindustrien og har til formål at beskæftige sig med uddannelse inden for alle de fagområder, som der er ansatte inden for, i mejeriindustrien, dvs. transport, lager/logistik, pakkeri, vedligehold, laboratorium, kontor/administration samt arbejdsledelse.

MUU fastlægger den overordnede strategi for branchens uddannelsesaktiviteter, og skal i forlængelse heraf sikre, at der sker en stadig udvikling af uddannelsesindsatsen inden for såvel erhvervsuddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse og herunder sikre, at der sker en langsigtet behovsafdækning af mejeriindustriens uddannelses- og udviklingsbehov.

MUU blev oprettet den 1. juli 2007.

Vedtægterne for Mejeribrugets UddannelsesUdvalg, som er underskrevet 1. oktober 2007 af udvalgets parter, kan hentes ved at klikke på nedenstående link:

VEDTÆGTER for Mejeribrugets UddannelsesUdvalg.

OPGAVER

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) fastlægger den fælles overordnede strategi for alle branchens uddannelsesaktiviteter, og skal i forlængelse heraf sikre, at der sker en stadig udvikling af uddannelsesindsatsen inden for såvel erhvervsuddannelse, efteruddannelse som videreuddannelse, herunder sikre, at der sker en langsigtet behovsafdækning af mejeriindustriens uddannelses- og udviklingsbehov.

Under MUU er nedsat Mejerifagets FællesUdvalg, der beskæftiger sig med uddannelse og efteruddannelse af mejeriteknologer, mejerister og medarbejdere i selve mejeriproduktionen, typisk de uddannelser der foregår på Kold college.

MUU kan oprette en række funktionsgrupper, der arbejder som faggrupper inden for de specifikke fagområder (f.eks. transport). Formålet er, at disse grupper, som er sammensat af ledere og medarbejdere fra virksomhederne, udfører opgaver for MUU. Dette kan f.eks. være koordinering af efteruddannelsesudbud på de forskellige erhvervsskoler eller samlet indsats for fremme af lærlinge inden for mejeriindustrien.

Endvidere er en af funktionsgruppernes opgave til fondens bestyrelse at udvælge og indstille amu-kurser, der kan gennemføres med støtte til Mejeribrugets Uddannelsesfond.

Print Friendly, PDF & Email