Under Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) og Mejerifagets FællesUdvalg (MFU) er nedsat en række funktionsgrupper. Funktionsgrupper oprettes som praktisk, analytisk og funktionelt niveau med repræsentation fra de faglige områder, som den pågældende funktionsgruppe skal vare­tage aktiviteterne omkring.

Funktionsgrupperne er paratetisk sammensat med 4 medlemmer til arbejdsgiversiden og 4 med­lem­mer til arbejdstagersiden. Hver side udpeger egne medlemmer.

Funktionsgrupperne refererer til henholdsvis MUU og MFU og varetager de opgaver, som MUU/­MFU har delegeret til dem.

Funktionsgruppens opgaver er bl.a. følgende:

  • Uddannelsesstatus samt behov
  • Efteruddannelsesstruktur, herunder skolesamarbejde
  • Rådgive mejeriernes uddannelsesudvalg om udvikling/udbud af faglige kurser til ansatte inden for funktionsgruppens område, som vil blive støttet økonomisk fra Mejeribrugets Uddannelsesfond.

Herudover kan MUU/MFU til enhver tid udstikke konkrete opgaver.

MUU/MFU har nedsat følgende funktionsgrupper:

  • Funktionsgruppen Transport (MUU)
  • Funktionsgruppen Emballering/pakkeri (MUU)
  • Funktionsgruppen Lager/logistik/terminal (MUU)
  • Funktionsgruppen Mejeriproduktion (MFU)
  • Funktionsgruppen Laboratorium (MUU)
  • Funktionsgruppen Kontor(MUU)
  • Funktionsgruppen Vedligehold (MUU)

Funktionsgrupperne udarbejder i samarbejde med skoler/uddannelsesinstitutioner forslag til kon­kre­te uddannelsesaktiviteter, herunder enkeltstående amu-kurser, længerevarende uddan­nel­sesforløb samt akademimoduler. Der lægges vægt på at sikre kvaliteten i uddannelses­til­bud­dene, herunder at kurserne, i det omfang det er muligt, er målrettet mejeriindustrien med f.eks. op­gaver og eksempler.

Print Friendly, PDF & Email