Uddannelsen til procesteknolog med studieretningen mejeriteknologi er en 2-årig videregående uddannelse, der udbydes af Erhvervsakademi og Professionshøjskole UCL i Odense.

Uddannelsen har til formål at uddanne personer inden for fødevaresektoren og med fokus på mejerisektoren, således at mejeriteknologen kan arbejde med praksisnære problemstillinger for mejerisektoren.

Uddannelsen fokuserer på disse tre områder: Produktion af mejeriprodukter, produktionsfaciliteter og økonomi og ledelse. Den studerende lærer at varetage opgaver inden for produktion, optimering af produktion og optimering og opretholdelse af kvalitetsstandarder. Ligeledes også fokus på økonomi og ledelse, så mejeriteknologen har forståelse for daglig driftsøkonomi i en produktion, og mejeriteknologen kan indgå i forskellige arbejdsrelationer og i projektarbejde.

Det første halve år på uddannelsen er fælles med alle studerende på procesteknologuddannelsen, hvor der undervises henholdsvis i naturvidenskabelig basisviden (kemi, mikrobiologi, matematik, statistik, fysik og fysik og enhedsoperationer) og i kommunikation og samarbejde. Efter første halve år på uddannelsen vælger den studerende studieretning.

På studieretningen mejeriteknologi bliver der på UCL undervist i forskellige temaer, der omhandler alle aspekter af produktion af mejeriprodukter. De studerende arbejder ligeledes med virksomhedsprojekter på uddannelsen.

Det sidste halve år foregår hos en virksomhed. På uddannelsen er der 3 måneders virksomhedspraktik, og efterfølgende udarbejdes det afsluttende eksamensprojekt hos en virksomhed. Det afsluttende eksamensprojekt skal vise, at den studerende kan arbejde med praksisnære problemstillinger, opstille løsningsforslag og afprøve disse løsningsforslag.

Uddannelsen til mejeriteknolog giver gode muligheder for forskellige jobfunktioner i hele fødevaresektoren, dog primært i mejerisektoren. Mejeriteknologen vil ofte samarbejde med for eksempel ingeniører, når der skal udvikles forslag til nye og bedre produktionsanlæg. Derfor er gode samarbejds- og kommunikationsevner en fordel sammen med evnen til at lede, planlægge og følge projekter til dørs. Mange er beskæftiget som projektledere og koordinatorer eller som produktudviklere, produktions- og driftsledere eller som undervisere.

For gældende optagelseskrav og ansøgning til uddannelsen henvises til skolens hjemmeside www.ucl.dk

Det er muligt at søge SU.

Læs mere om uddannelsen på www.ucl.dk

Print Friendly, PDF & Email