Inden for mejeriindustrien er der en lang tradition for at udvikle kurser i AMU-regi målrettet for medarbejdere ansat i produktionen på mejerierne. Kurserne afholdes på Kold College. Kurserne er for såvel faglærte som ufaglærte medarbejdere.

Det er ganske specielt, at der for en så relativt set lille faggruppe som medarbejdere i produktionen på mejerierne, kan udvikles målrettede AMU-kurser, derfor er det også vigtigt, at kurserne løbende korrigeres og tilrettes de ændrede behov, der opstår hen ad vejen i en ”mejeriverden” i forandringer.

Kurserne udvikles af Mejerifagets FællesUdvalg i samarbejde med specialister fra branchen og Kold College.

Under Mejeriproduktion findes tillige referater m.v. fra funktionsgruppen mejeriproduktion.

Gruppens arbejdsområde omfatter uddannelsesmæssige aktiviteter i relation til såvel mejerister som ufaglærte medarbejdere i produktionen.

Fokusområder for funktionsgruppen for mejeriproduktion er:

  • Temadage for mejerister
  • Gennemgang og revision af nuværende kursustilbud fra Kold college
  • Udvikling af nye kurser til medarbejdere i mejeriproduktion med udgangspunkt i nuværende
  • TUP-projekt

Funktionsgruppens medlemmer:
Annika Nielsen, Korsvej Mejeri
Brian Strøger Hansen, Christiansfeld Mejeri
Carsten Hjorth, Esbjerg Mejeri
Gitte Bargholt (ekspert), Kold College
Hans Faurby, Arinco
Henrik Glerup Andersen, AFI Group PS, Danmark Protein
Karina Korsdal, Nr. Vium Mejeri
Lars Lund, Bislev Mejeri
Laura Rindom, Hobro Mejeri

Maria-Christina Sørensen, Arla Foods amba
Hanne Lindberg Greisen, Dansk Industri

Links
www.koldcollege.dk

Om VEU-godtgørelse og befordringstilskud:
www.veug.dk

Om arbejdsmarkedsuddannelserne:
www.uvm.dk

Print Friendly, PDF & Email