Praktiske forhold

 

MÅLGRUPPE

Målgruppen for de kurser, der er nævnt i kursuskataloget, er ufaglærte, faglærte mejerister, servicemedarbejdere og andre, som har lyst og interesse i at deltage.

 

Kursister med en uddannelse, der overstiger niveauet for erhvervsuddannelser (f.eks. mejeriteknikere), skal fremover betale de fulde omkostninger ved deltagelse i amu-kurser, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år. Dette betyder, at de statslige tilskud til denne gruppe bortfalder, og prisen for et uge-kursus vil derfor være ca. 2.500 - kr. 3.500.

 

Kontakt Kold College for at få den præcise pris på det enkle kursus. Der ydes ikke løntabsgodtgørelser, befordringstilskud, tilskud til kost og logi til personer uden for AMU-lovens målgruppe.

 

UNDERVISNINGSSTED

Hvis intet andet er nævnt, undervises der på Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S.

 

DELTAGERPRIS

AMU-kurser koster 118 kr. pr. dag i deltagerbetaling (2011 priser). Denne afgift bliver opkrævet direkte fra skole til virksomhed.

 

TILMELDING

Tilmelding til AMU-kurser foregår via www.efteruddannelse.dk. Brug kursets kviknummer til at søge kurset hurtigt frem.

 

Du kan også tilmelde dig ved at kontakte Kold Colleges studiesekretær Marianne Broe. Fra 1/1 2011 koster denne service 113,75 kr. pr. deltager. Tilmelding er dog gratis for ledige.

 

AFMELDEGEBYR

Ved udeblivelse på 1. dagen betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende kr. 2.500,- for kurser/forløb med en varighed til og med 37 lektioner og kr. 3.500,- for kurser/forløb med en varighed over 37 lektioner.

 

Ved framelding senere end 1 uge før kursets 1. dag betales kr. 1.500,- for kurser til og med 37 lektioner og kr. 2.500,- for kurser over 37 lektioner.

 

Ved lovlig forfald - jf. pågældendes overenskomst - kan der ikke opkræves afmeldegebyr. Hvis kursisten erstattes med en anden deltager, kan der ikke opkræves afmeldegebyr. Hvis uddannelsesinstitutionen aflyser et kursus, kan der ikke kræves afmeldegebyr.

 

 

 

VILKÅR UNDER AMU-UDDANNELSER (FOR DELTAGERE PÅ AMU-VILKÅR)

 

LØNTABSGODTGØRELSE (VEU-GODTGØRELSE)

 

Du kan søge om VEU-godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed ved deltagelse på AMU-kursus, hvis du har en uddannelse, der ikke overstiger niveauet for erhvervsuddannelserne. Er du ansat i fast arbejde, er det din virksomhed, der får godtgørelsen som en refusion.

 

Læs mere om løntabsgodtgørelse og aktuelle satser på www.veug.dk

 

BEFORDRINGSTILSKUD

 

Der ydes tilskud til befordring, hvis den daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted (tur/retur) udgør mere end 24 km. Læs mere om tilskudsmuligheder og aktuelle satser på www.veug.dk  

 

TILSKUD TIL KOST OG LOGI

Hvis du har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted (tur/retur), har du mulighed for at søge om tilskud til kost og logi under kurset. Har du mere end 2 timers kørsel ifølge Krak mellem bopæl og uddannelsessted (enkle), har du mulighed for at søge tilskud til indkvartering natten før kursusstart. Det er Kold College, der søger dit tilskud hjem.

 

Kold College tilbyder en samlet kost og logi pakke med en egenbetaling på 350 kr. pr. overnatning og kr. 150 pr. dag til kost. Se priseksempler på www.koldcollege.dk under punktet "Kurser".

 

I forbindelse med tilmelding til et AMU-kursus vil du efterfølgende blive tilbudt en kost og logi pakke, såfremt du har mulighed for at søge om tilskuddet. Læs mere om tilskudsmuligheder, satser og aktuelle priser på www.koldcollege.dk samt på www.veug.dk

 

ANSVARFRASKRIVELSE

Der tages forbehold for fremtidige ændringer i priser og tilskudsmuligheder. Læs mere på www.veug.dk og www.koldcollege.dk