MEJERIBRUGETS UDDANNELSESFOND

Mejeribrugets Uddannelsesfond er etableret for at medvirke til kompetenceudvikling af medarbejdere i mejeriindustrien. Fondens bestyrelse beslutter, hvilke uddannelsesaktiviteter, der kan ydes økonomisk støtte til. De udgifter, som fonden dækker, er løntabsgodtgørelse, kursusudgifter, kost og logi samt udgifter til transport i forbindelse med kurser.

Mejerierne kan forlods disponere over et beløb, som svarer til det beløb, mejeriet har indbetalt til fonden det pågældende kalenderår (egne midler). Det kræver, at der er valgt en tillidsrepræsentant på virksomheden, og at der er nedsat et paritetisk sammensat uddannelsesudvalg. Du kan læse mere om Mejeribrugets Uddannelsesfond her

Print Friendly, PDF & Email