AFTALT UDDANNELSE

Det er muligt at indgå aftale om længerevarende uddannelsesforløb (aftalt uddannelse). Aftalt Uddannelse omfatter udvalgte akademi og diplomuddannelser samt erhvervsuddannelser der anses for et tilskudsberettiget.

Du kan Læse mere om aftalt uddannelse under de enkelte overenskomster her:

Rækkefølge for rammeaftaler:

  • Fællesoverenskomsten
  • HK
  • Dansk Metal/Dansk El-Forbund
Print Friendly, PDF & Email