MEJERBRUGETS UDDANNELSESFOND – FUNKTIONÆR

Mejeribrugets Uddannelsesfond er etableret for at medvirke til kompetenceudvikling af medarbejerne i mejeriindustrien. Fondens bestyrelse beslutter hvilke uddannelsesaktiviteter, der kan ydes økonomisk støtte til. De udgifter, som fonden dækker, er løntabsgodtgørelse, kursusudgifter, kost og logi samt udgifter til transport i forbindelse med kurser. Det er en forudsætning, at der er tale om selvvalgt uddannelse og ikke virksomhedspålagt uddannelse.

Se hvilke kurser, du kan deltage i, og hvordan du tilmelder dig her

Print Friendly, PDF & Email