Videreuddannelse

 

For den færdiguddannede mejerist åbner der sig mange videreuddannelsesmuligheder, og der skal specielt peges på to uddannelser. Den ene uddannelse er uddannelsen til procesteknolog (ug.dk/studievalg med mejeridrift som speciale), som er en kortere videregående uddannelse af 2 års varighed. Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne planlægge, løse og kontrollere arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter i forbindelse med drift, udvikling og styring af produktion i fødevare- og procesindustri.

 

Mange mejeriteknologer får således ansættelse som enten leder eller mellemleder på mejerivirksomhederne.

 

Såfremt man har gennemført uddannelsen som mejerist, har man direkte adgang til denne uddannelse. Nærmere oplysninger om uddannelsen kan fås ved henvendelse til Erhvervsakademi Lillebælt.

 

Den anden uddannelsesmulighed er uddannelsen til mejeriingeniør, som gennemføres på Københavns Universitet. Uddannelsen til mejeriingeniør består af en bacheloruddannelse på 3 år med afstigningsmulighed som fødevareingeniør. Hvis man vil fuldføre uddannelsen til mejeriingeniør, skal man vælge at fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse i fødevarevidenskab, hvor man kan specialisere sig inden for mejeriteknologi.

 

Adgang til uddannelsen kræver et vist uddannelsesmæssigt niveau i en række grundfag.

 

Se endvidere:

Bachelor i fødevarer og ernæring 

Mejeriteknologi (Mejeriingeniør)

www.science.ku.dk.