REGLER FOR MEJERISTUDDANNELSEN

I dette afsnit er samlet de regler, der er fastsat for mejeristuddannelsen, og som er gældende for såvel skole- som lærepladsuddannelse.

EFTER ENDT UDDANNELSE

Når du er færdig med din uddannelse, vil vi gerne vide, hvordan det kommer til at gå dig. Derfor beder vi dig om at udfylde og indsende formularen, som du finder her.

Det er Mejerifagets Fællesudvalg der gerne vil vide, om I som faglærte mejerister fortsætter i mejeribranchen, eller om I får ansættelse i andre brancher udenfor mejeriindustrien. Samtidig vil vi også gerne vide, om I får en ansættelse lige efter, I er blevet færdige.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Hanne Lindberg Greisen på mail eller på tlf. 3377 3523

Print Friendly, PDF & Email