Godkendelse af læresteder

En virksomhed, der ønsker at ansætte en mejerielev, skal være godkendt som lærested. Det er Mejerifagets FællesUdvalg, der giver godkendelsen ud fra en vurdering af, om virksomheden kan gennemføre oplæringen i overensstemmelse med oplæringsreglerne i uddannelsesbekendtgørelsen, og om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold.

Mejerifagets Fællesudvalg har fastsat vejledende retningslinier for godkendelse af læresteder. For at opnå godkendelse, skal virksomheden rette henvendelse til udvalget. Der skal foreligge svar fra det faglige udvalg 2 uger efter, at de fornødne oplysninger foreligger, og modtager virksomheden afslag på anmodningen, skal afslaget være ledsaget af en begrundelse samt en vejledning om, hvad virksomheden eventuelt kan gøre for at blive godkendt.

Afslag på godkendelse kan ankes til Ankenævnet vedrørende oplæringsvirksomheder.

Vejledende retningslinier for godkendelse af oplæringsvirksomheder i mejeristuddannelsen

For at en virksomhed kan godkendes som lærested i uddannelsen, kræves det, at virksomheden er autoriseret i henhold til fødevareloven, og at virksomheden tilvirker enten ost, smør, blandingsprodukter, mælkekonserves, kasein og kaseinater, konsumis m.m., desserter m.m. eller konsummælkprodukter.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne bestemmelse.

Virksomheden skal endvidere kunne oplære eleven i en række af uddannelsens oplæringsmål. Oplæringsmålene kan ses her

Anmodning om godkendelse som lærested rettes til Mejerifagets FællesUdvalg, c/o DI, 1553 København V., Hanne Lindberg Greisen – tlf. 3377 3523.

Fortegnelse over godkendte læresteder

Klik for at gå til oversigt

Print Friendly, PDF & Email