Ungdomsvejledning og formidling af lærepladser

De tekniske skoler formidler lærepladser for virksomheder og for lærepladssøgende, der ikke selv har kunnet skaffe sig en læreplads. Såfremt skolen henviser en lærepladssøgende til en virksomhed, skal skolen samtidig underrette virksomheden om den konkrete henvisning. Skolen har ret til at få oplyst, om henvisningen har resulteret i, at den pågældende har opnået en læreplads.

Skolerne tilbyder endvidere vejledning til lærepladssøgende, med henblik på, at de vil være i stand til at vurdere deres muligheder for at opnå en læreplads.

Lærepladssøgende, der ønsker det, skal af skolen registreres som tilmeldte lærepladssøgende. Registreringen skal sikre, at de pågældende modtager tilbud om eller henvisning til lærepladser eller får tilbud om vejledning. Skolen har pligt til regelmæssigt og systematisk at kontakte de registrerede lærepladssøgende, for at kunne konstatere, om de pågældende fortsat er lærepladssøgende.

Med henblik på at etablere kontakten mellem oplæringsvirksomhed og elev, har Undervisningsministeriets åbnet net-mødestedet: lærepladsen.dk

Mødestedet giver mulighed for at:

  • Synliggøre sig over for potentielle elever
  • Annoncere ledige lærepladser
  • Søge efter elever der ønsker læreplads.
Print Friendly, PDF & Email