Ungdomsvejledning og formidling af praktikpladser

De tekniske skoler formidler praktikpladser for virksomheder og for praktikpladssøgende, der ikke selv har kunnet skaffe sig en praktikplads. Såfremt skolen henviser en praktikpladssøgende til en virksomhed, skal skolen samtidig underrette virksomheden om den konkrete henvisning. Skolen har ret til at få oplyst, om henvisningen har resulteret i, at den pågældende har opnået en praktikplads.

Skolerne tilbyder endvidere vejledning til praktikpladssøgende, med henblik på, at de vil være i stand til at vurdere deres muligheder for at opnå en praktikplads.

Praktikpladssøgende, der ønsker det, skal af skolen registreres som tilmeldte praktikpladssøgende. Registreringen skal sikre, at de pågældende modtager tilbud om eller henvisning til praktikpladser eller får tilbud om vejledning. Skolen har pligt til regelmæssigt og systematisk at kontakte de registrerede  praktikpladssøgende, for at kunne konstatere, om de pågældende fortsat er praktikpladssøgende.

Med henblik på at etablere kontakten mellem praktikvirksomhed og elev, har Undervisningsministeriets åbnet net-mødestedet: praktikpladsen.dk

Mødestedet giver mulighed for at:

  • Synliggøre sig over for potentielle elever
  • Annoncere ledige praktikpladser
  • Søge efter elever der ønsker praktikplads.
Print Friendly, PDF & Email