For at fremme den geografiske mobilitet blandt elever, der søger læreplads, yder AUB økonomisk støtte til elever, der søger eller overtager en læreplads, der ligger en vis afstand fra hjemmet. Den økonomiske støtte fra AUB omfatter:

  1. Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en læreplads.
  2. Flyttehjælp ved overtagelse af en læreplads.
  3. Tilskud til forsørgere til merudgifter af en læreplads.
  4. Tilskud i særlige tilfælde til andre læreplads.

For at opnå støtte skal følgende hovedbetingelser være opfyldt:

Der skal være mindst en samlet transporttid til og fra hjemmet (folkeregisteradresse) og læreplads på 2½ time (inkl. ventetid) med offentlig befordring.

Da der i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen er krav om skift af læreplads, vil ovennævnte regler også være gældende i disse tilfælde.

Støtten fra AUB omfatter i korte træk følgende ydelser:

Rejsehjælp

Rejsehjælpen beregnes på grundlag af afholdte udgifter, dog højst svarende til udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

Rejsehjælp til søgning af læreplads ydes, hvis der foreligger en skriftlig indkaldelse fra en arbejdsgiver til samtale om en konkret læreplads.

Rejsehjælp til overtagelse af læreplads ydes, hvis der foreligger en skriftlig uddannelsesaftale mellem eleven og en arbejdsgiver.

Flyttehjælp

Flyttehjælp ydes, hvis der foreligger en skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

AUB refunderer kun dokumenterede udgifter, der højst svarer til de billigste tilbud af mindst 2 uafhængige flyttetilbud, eller udgifter i form af kørsel i eget eller lejet transportmiddel.

Dobbelt husførelse

Tilskud til merudgifter ved dobbelt husførelse ydes til forsørgere, der har overtaget en læreplads og bor uden for hjemmet.

Som forsørger anses en elev, der på hjemstedet i mindst 6 måneder har boet sammen med en eller flere personer, som er økonomisk afhængige af den pågældende.

Særlige tilfælde

Tilskud til andre boligudgifter, og herunder indskud til bolig.

Ansøgning

Mobilitetsfremmende ydelser udbetales af AUB på grundlag af ansøgningsblanket, der kan fås på Kold College eller hos AUB. Ansøgningen og den nødvendige dokumentation sendes til AUB.

Med hensyn til de nærmere regler for udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser, skal henvises AUB’s hjemmeside: www.atp.dk.

Skemaer findes her.

Print Friendly, PDF & Email